Posted on Leave a comment

VVS-montör eller rörmokare

Alla vet nog vad en rörmokare är, eller tror sig veta i alla fall. Det är ju rörmokaren man ringer när det är stopp i avloppet eller något rör sprungit läck. Men den här yrkesgruppen kan faktiskt mycket mer än så. Akuta utryckningar när det uppstått problem är kanske det som känns viktigast för den drabbade kunden, men minst lika viktigt är ju också planerade uppdrag som kräver denna kompetens, en kompetens som kanske bättre beskrivs av den mer formella yrkestiteln VVS-montör.

VVS-montör eller rörmokaread är VVS

Förkortningen VVS är inte helt okänd för de flesta rörmokare och rörläggare, men inte alla vet vad förkortningen faktiskt står för. Många gissar på något med vatten eller kanske värme, men i själva verket står VV för Värme och Ventilation. Bokstaven S står för Sanitet. Dessa tre områden ryms alla inom yrket och den som utbildar sig till VVS-montör ska även behärska konsten att göra ritningar över rördragning och liknande som behövs till exempel när det ska byggas nya bostäder eller andra lokaler. Det är alltså ett mycket mer avancerat yrke än vad som kanske antyds med begreppet “rörmokare”.

Lång utbildningstid för rörmokare

Tvärtom vad många kanske tror är det här ett yrke som kräver en ganska lång utbildning. D

Kran och rör

et finns lite olika sätt att utbilda sig men exempelvis genomgången gymnasieutbildning i kombination med flera års lärlingstid kan vara ett sätt. Det finns också särskilda yrkesutbildningar med arbetsplatsförlagd praktik. Arbetet i sig kan var

a väldigt omväxlande lite beroende på vad man specialiserar sig på. Det behövs både teoretisk och praktisk kunskap för att bli en bra VVS-montör och framför allt för den som jobbar i mindre företag kan uppgifterna vara väldigt olika från dag till dag. Ena dagen ska det göras ritningar för ett bostadsprojekt nästa ska det letas efter läckor eller stopp i avlopp och ytterligare nästa är det en värmepanna som ska installeras.

Miljöarbete

En rörmokare jobbar kanske inte rakt av med miljö men på senare år har det blivit allt vanligare med miljövänliga alternativ för uppvärmning så det blir allt vanligare att en rörmokare även installerar solpaneler och värmepumpar i både villor och flerbostadshus. Det här är ett område som växer och en engagerad rörmokare kan specialiserar sig inom området och bidra till nya klimatsmarta investeringar. Att jobba som rörmokare nu för tiden är alltså något helt annat än förr.

Olika titlar med samma kompetens

Vilken yrkestitel man väljer att använda är valfritt men oavsett vilket det blir så har man inte rätt att använda dessa titlar utan adekvat utbildning. Det finns en hel del uppdrag som bara får utföras av utbildade personer inom denna yrkesgrupp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *