Posted on Leave a comment

Vad har en elektriker för utbildning? 

Det är en gedigen utbildning som krävs för att kunna kalla sig elektriker. Det är viktigt att den som är elektriker verkligen är certifierad och har rätt utbildning. Det är olagligt att dra el i ett hus om man inte har kunskapen om hur det ska göras och den rätta erfarenheten. Det är naturligtvis för att det kan uppstå både personskador och materiella skador om elen dras fel. Då är det bränder och elstötar som är den allra största faran. Många bränder i Sverige startar på grund av elfel. Har du då dragit elen själv så kommer du inte att få ut ett öra av försäkringen för att det anses vara ditt eget fel.  Den som kommer och hjälper dig, vad har hen då för utbildning hos elektrikerngöteborg.se?

Gymnasiet är det vanligaste ? 

Det allra vanligaste är att elektrikern, som oftast är en man, väljer El-programmet på gymnasiet. Det är tyvärr inte en överdrift att säga att det oftast är en man för elektriker är ett av Sveriges minst jämställda yrken och det har gjorts flera kampanjer för att få in fler kvinnor i E. I alla fall så är gymnasiet en blandning av teori och praktik. I början är det mer teori men ju mer kunskap eleven får desto mer praktik blir det. Det är flera veckors praktik på de sista terminerna på gymnasiet. Efter avlagd gymnasieutbildning så följer något som kallas för lärlingsperiod. Det är inte speciellt enbart för elektriker utan det finns i de flesta hantverksyrken. Det är en blandning mellan arbete och studier. Eleven kan inte kalla sig elektriker ännu utan går bara bredvid en mer erfaren elektriker på hens arbete. Under denna tid så får eleven lön men inte så mycket som det kommer att bli när hen är färdig. Lärlingsperioden sträcker sig under ett visst antal timmar och handledaren ska skriva under att eleven har gjort alla dessa timmar. När lärlingsperioden är slut så kan eleven titulera sig elektriker och ta arbete varhelst hen vill. Många väljer att starta eget vilket är en bra väg för en elektriker eller så finns det massvis av firmor som anställer. Det är en bra arbetsmarknad för elektriker i Sverige idag. 

Vad händer utan gymnasiet? 

För den som inte har valt att gå El-programmet på gymnasiet men ändå känner att elektrikeryrket lockar så är det naturligtvis inte kört. Det går att studera alla nödvändiga kurser på Komvux eller på KY-utbildningar. Det går alltid att utbilda sig till elektriker landvetter men vägen är densamma där teori blandas med praktik som följs upp av en tid som lärling där den framtida elektrikern går bredvid en mer erfaren person. Allt för att säkerställa säkerheten. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *