Posted on

När kan det vara lämpligt att skriva en framtidsfullmakt?

De flesta är bekanta med konceptet för en fullmakt. Det betyder att du och en annan part skriver under ett dokument som ger den andra parten rätt att utföra dina ärenden. Det kan till exempel omfatta att gå till banken, att ha kontakt med Skatteverket eller hämta ut mediciner. En framtidsfullmakt är i princip samma sak med undantaget att den bara gäller om du skulle bli sjuk eller skadad i framtiden. Det är helt enkelt en trygghet om något oförutsett skulle hända dig och kan vara ett bra alternativ istället för att bli tilldelad en god man.

Hur hittar jag en framtidsfullmakt?

Om du känner att du vill skriva under en framtidsfullmakt finns det flera färdiga mallar du kan ladda ner på nätet. Du behöver bara googla efter “framtidsfullmakt mall” eller liknande. Sedan är det bara att välja ett av alternativen. De går att ladda ner direkt till datorn och sedan är det bara att skriva ut och signera. Det brukar även gå att fylla i mallen direkt på nätet och sedan signera med BankID.

Uppgifter som ska vara med

Det är vissa uppgifter som måste vara med på en fullmakt för att den ska räknas som giltig. För det första ska det framgå vilka personer som framtidsfullmakten berör. Dessa ska benämnas med namn och personnummer. Dessutom ska det finnas adress och telefonnummer till dessa personer. I övrigt ska det framgå exakt vad ombudet får göra i den andres ställe. Ska det gälla alla ärenden eller bara vissa av dem? Det är viktigt att detta framgår tydligt i fullmakten. En del väljer att ge fler än en person rätten att utföra sina ärenden och då måste det stå vem som ska göra vad.

Förutom detta ska signeringen även bevittnas av två stycken andra personer. Det får inte vara någon närstående familjemedlem utan ska vara en oberoende person. Dessa två ska också nämnas i dokumentet med namn, adress och telefonnummer. De har också möjligheten att skriva ner övrig information som kan vara bra att veta om framtidsfullmakten skulle träda i kraft vid ett senare tillfälle. Om en person till exempel är sjuk och förväntas bli sämre inom en snar framtid kan det finnas uppgifter som dennes hälsotillstånd som kan vara värda att ta upp. För att framtidsfullmakten ska sluta gälla måste den återkallas skriftligen. Det är viktigt att man noga tänker igenom vem man ger ansvaret för hantering av ens ärenden innan man väljer att skriva på en sådan fullmakt. Det ska absolut vara en person man kan lita på till 100 %.