Posted on

Elektriker är en person som har en yrkesexamen

Elektriker är en person som har en yrkesexamen som elektriker (och sedan arbetar som det), vilket erhålls på gymnasial nivå efter avslutad yrkesutbildning på el- och energiprogrammet. Yrkesutbildningen är idag tre år på gymnasial nivå, medan den var tvåårig för drygt tio år sedan efter att den standardiserade längden på en gymnasieutbildning blev samma antal år för respektive utbildning.

Arbetsuppgifter

Som elektriker kan man ha varierande arbetsuppgifter som alla ger rotavdrag elektriker stockholm. Dock är den huvudsakliga arbetsuppgiften att installera el i olika byggnader och fastigheter. Det kan omfatta allt från installation till lagning av befintliga elledningar och produktion av elkablar och liknande. Det är därför en intensiv utbildning som kräver hög kompetens på området för att undvika bristande säkerhet.

Yrkesutbildningen

Kursplanen för elektrikerutbildningen ser ut som följande:

Engelska 5, svenska 1, naturkunskap 1a1, historia 1, religionskunskap 1, samhällskunskap 1, matematik 1a och idrott och hälsa 1.

Under år 2 läses följande kurser: datorteknik 1a, elektromekanik, energiteknik 1 och mekatronik 1. Dessa är gemensamma kurser som är obligatoriska för samtliga som läser programmet, oavsett vilken inriktning man sedan väljer för att skräddarsy sin utbildning.

Efter den grundläggande utbildningen väljer man mellan programmets fyra inriktningar: automation, dator- och kommunikationsteknik, elteknik och elenergi. Samtliga utbildningsinriktningar är tre år, likt alla utbildningar på gymnasial nivå. Allt fler ungdomar väljer denna utbildning då de är medvetna om att efterfrågan på elektriker aldrig kommer minska i särskilt stor utsträckning. Det gör det därför till ett klokt yrkes- och studieval som gör att konkurrensen om platserna på landets gymnasium där el- och energi är ett valbart program har ökat.

Elektriker som framtidsyrke

I dagens samhälle är vi helt beroende av el som genereras på olika sätt, och eftersom en stor del av vårt samhälle är beroende av el kommer det därför alltid finnas ett behov av elektriker. Framtidsutsikterna är därför alltjämt goda för elektriker på grund av den konstanta efterfrågan som finns på dem på arbetsmarknaden. Elektriker Stockholm är ett av alla de jobb som det är brist på i samhället och som efterfrågas i stor utsträckning på arbetsmarknaden. Att utbilda sig till elektriker är därför ett klokt studie- och yrkesval då det alltid kommer finnas en efterfrågan på elektriker i takt med att vi ersätter fossila bränslen med eldrivna fordon och mekanismer.

Elektrikeryrket är även ett yrke som är i konstant förändring och utveckling i takt med att nya uppfinningar och tekniker tillämpas och uppfinns. Nya elbilar exempelvis kräver ny kompetens som är nödvändig för att den typen av teknik ska vara användbar. Även solceller är ett aktuellt exempel på ny teknik som kräver en elektrikers kompetens, både vad gäller genereringen av elen som solcellerna producerar samt installering och montering av dem. Elektrikeryrket är därför ett framtidsyrke som alltid kommer behövas och kan varieras i mängder.