Posted on Leave a comment

Vad har en elektriker för utbildning? 

Det är en gedigen utbildning som krävs för att kunna kalla sig elektriker. Det är viktigt att den som är elektriker verkligen är certifierad och har rätt utbildning. Det är olagligt att dra el i ett hus om man inte har kunskapen om hur det ska göras och den rätta erfarenheten. Det är naturligtvis för att det kan uppstå både personskador och materiella skador om elen dras fel. Då är det bränder och elstötar som är den allra största faran. Många bränder i Sverige startar på grund av elfel. Har du då dragit elen själv så kommer du inte att få ut ett öra av försäkringen för att det anses vara ditt eget fel.  Den som kommer och hjälper dig, vad har hen då för utbildning hos elektrikerngöteborg.se? read more